Politikalarımız

01.

ISO 9001:
2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile

 kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede ;
• Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı,
• Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi,
• Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı
Taahhüt ederiz. 

02.

ISO 14001:
2015 Çevre Yönetim Sistemi 

aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;
• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,
• Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,
• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,
• Sürekli gelişmeyi sağlamayı
Taahhüt ederiz. 

03.

ISO 18001:
2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

aracılığı ile;
• Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personellerimizi ve diğer ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak,
• İş Sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek,
• Yürürlükteki iş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmaktır,
• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulamaktır.
Taahhüt ederiz.